השירותים שלנו

חוות דעת כלכליות
מימון פרוייקטים
דיווח כספי
מימון חברות ובנקאות השקעות
חוות דעת מומחה

אייקון, חוות דעת כלכליותחוות דעת כלכליות

משרדנו מייעץ הן לחברות והן לרשיות רגולטוריות בעבודות כלכליות לצרכים שונים. במרוצת השנים ביצע משרדנו מאות רבות של עבודות:

 • הערכות שווי לצורכי מיזוג ורכישה
 • הערכות שווי לעסקאות בין צדדים קשורים
 • בחינות נאותות לעסקאות
 • הערכות שווי לצרכי מס
 • מחירי העברה
 • בדיקות כדאיות ותכניות עסקיות

אייקון מימון פרויקטיםמימון פרוייקטים

במשרדנו פועלת אחת ממחלקות מימון הפרויקטים המובילות בארץ אשר נותנת שירות מלא ומקיף לכלל ההיבטים לרבות מידול, בקרה פיננסית, ייעוץ מימוני בסגירה הפיננסית, ליווי למכרזי תשתית מורכבים ועוד. מומחי המחלקה הינם פורצי דרך בליווי לקוחות במכרזים ייחודיים וחדשנים. המחלקה ליוותה קבוצות בהתמודדות ובזכיה בפרוייקטי תשתיות שונים בתחומי התפלה, אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, כבישים ועוד.

 • יעוץ ובניית מודלים פיננסים לצורך הגשת הצעה למכרזי תשתיות
 • בניית מודלים כלכליים/פיננסים
 • בקרה וסקירה של מודלים כלכליים/פיננסים
 • ייעוץ לגופים ממשלתיים בפרויקטי תשתית
 • ייעוץ מימוני
 • בחינות התכנות פרויקטים וניתוח רווחיות
 • בחינה וניתוח של סיכונים פיננסים

אייקון, דיווח כספידיווח כספי

משרדנו נותן מענה מלא לכלל העבודות לצרכי התקינה הבינלאומית והאמריקאית, תוך הבנה עמוקה של התקינה החשבונית מחדש והענף העסקי בפרט. במסגרת זו ביצע משרדנו לאורך השנים אלפי עבודות לחברות ציבוריות בארץ ובחו"ל לרבות תשקיפים.

 • הקצאת מחיר הרכישה (PPA)
 • בחינות מוניטין (Goodwill Impairment tests)
 • תשלום מבוסס מניות (ESOP, Warrants)
 • מכשירים פיננסים (נגזרים)
 • הערכת שווי תמורה מותנית
 • אקטואריה (IAS19)
 • חכירות

אייקון, מימון חברות ובנקאות השקעותמימון חברות ובנקאות השקעות

משרדנו משלב את הידע הענפי העמוק ואת היכולות הפיננסיות הקיימות במתן שירותים ללקוחותנו בנושאי מימון חברות ובנקאות השקעות, לרבות:

 • אסטרטגיה פיננסית
 • מימון חברות
 • בנקאות השקעות
 • יעוץ להנפקה

אייקון, חוות דעת מומחהחוות דעת מומחה

למומחי משרדנו ניסיון רב במתן חוות דעת מומחה במגוון הליכים משפטיים ורגולטוריים. פעילות זו מובלת על ידי מומחים בעלי ניסיון רב ועשיר בעריכת חוות דעת ומתן עדויות בבתי משפט בתחומי מימון, כלכלה, חשבונאות, שיווק, וכיו"ב.
חוות דעת אלה כוללות נושאים רבים כגון:

 • הערכות שווי
 • אומדני נזק
 • הוגנות עסקאות
 • איתנות פיננסית וכושר פירעון
 • תגמול עובדים
 • ניתוח עסקאות פיננסיות
 • סבירות קבלת החלטות
 • שינוי מבנה עסקי ולצורכי מס
 • איזון משאבים